Kam s odpadem

Ve čtvrtek 22.10. jsme s dětmi navštívili sběrný dvůr v Boleradicích. Pan Krmíček dětem pojmenoval kontejnery, do kterých se odpad třídí. Děti byly seznámeny s dalším procesem recyklace odpadů, zaujala je prohlídka garáže, ve které mohly vidět sekačku za traktor, sypač na písek a mnoho dalších strojů.

Děkujeme za pěkné zpestření dne.  

IMG 27961
IMG 28002
IMG 27992
IMG 27972
IMG 2813456
IMG 28216
IMG 28196
IMG 28186
IMG 28106
IMG 28085

Tajemství lesa

Tento týden jsme toho s dětmi stihli mnoho. Navštívili jsme místní sběrný dvůr, udělali si procházku do lesa a užili si barevný týden. Naučili se básničku o "Bedli" a o "Stromě". Nové písně "Kapy, kapy kap" a "Houby".  20.10. jsme oslavili Den stromů a vyrobili strom z listí. 

IMG 27545
IMG 27564
IMG 27753
IMG 27773
IMG 27783
IMG 27802
IMG 27852
IMG 27882
IMG 27895
IMG 27905

Distanční výuka v naší škole on -line

ZAVŘELI NÁM ŠKOLU, CO S TÍM?

Nás však nazaskočili! Naši žáci nezahálí. Ráno vstanou, nasnídají se a usedají ve virtuální třídě do lavice a čekají, až uvidí svoji paní učitelku. Potom začíná on-line výuka, kde plní své úkoly spolu s p. učitelkou a nemusí sami nebo s rodiči. I když není výuka stoprocentně jako ve škole, přesto se na ni těší. Podívejte se, že mají důvod k úsměvu.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2020

Vážení rodiče, milé děti,
posílám Vám letáček MŠMT týkající se podzimních prázdnin, které budou letos mimořádně o dva dny delší, tj. od 26.10. do 30.10 2020.
Prosím Vás o to, abyste dbali všech pokynů ministra zdravotnictví, tak aby se situace  s Covidem - 19 co nejrychleji stabilizovala a mohli jsme jít zase do školy.
Škola bez Vás zeje prázdnotou a vůbec se nám tak nelíbí. 
 
Proto nezapomínejte: ROUŠKA, RUCE, POBYT DOMA NEBO JEN V PŘÍRODĚ.
 
Přeji Vám hezké prázdniny.
Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy.

Svátek stromů jsme oslavili výletem do lesa

Výlet do lesa se nám vydařil. Děti objevily poklady lesa (bohužel, i ty co tam nepatří), pokud nám bude počasí přát, do lesa se vypravíme znovu. Děti pak moooc krásně spí smiley.

IMG 20201021 102158a
IMG 20201021 102215a
IMG 20201021 102232
IMG 20201021 102405a
IMG 20201021 102408a
IMG 20201021 102430a
IMG 20201021 102448a
IMG 20201021 102542a
IMG 20201021 102705a
IMG 20201021 103124a

Podzim se zvířátky

S dětmi jsme si vyprávěli o zvířatech, která se ukládají k zimnímu spánku. Nejvíce jsme si povídali o Ježkovi. Naučili jsme se o něm píseň, zdramatizovali příběh "Jak krtek uspává zvířátka" a zazpívali si píseň o ježkovi Bodlince. 

IMG 26598
IMG 269236
IMG 268045
IMG 267612
IMG 267378
IMG 266864
IMG 266531
IMG 26931
IMG 26901
IMG 26885

OŠETŘOVNÉ

 

 

 

Vážení rodiče,

s ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Mgr. Miroslava Fišerová

 

Zeleninový týden

20200929 083525
20200929 084209
20200929 084324
20200929 084534
20200929 084859
20200929 085616
20201001 073212
20201001 092310
20201001 102606
20201002 083918

Týden u Včeliček

Díky rodičům se mohly naše Včeličky seznámit s různými druhy ovoce, a protože ho bylo dost, tak jim s ochutnávkou  pomohli i mladší kamarádi z Berušek. Děti čekal pestrý týden, na besedu přišel odborník na odpady. Děti se dozvěděly, proč a jak se má  třídit odpad. Navštívilo nás divadlo z Velkých Pavlovic s pohádkou Červená Karkulka, kterou děti dobře znají z knížky. Někteří se sice vlka trochu  báli, ale vydrželi se dívat až do konce. 

IMG 20200921 085355
IMG 20200921 085349
IMG 20200921 090314a
IMG 20200921 090318a
IMG 20200921 090321a
IMG 20200921 090328a
IMG 20200921 090443a
IMG 20200921 102543a
IMG 20200921 102738
IMG 20200921 102943a

Pracovní a polytechnická výchova v MŠ

20200923 104827 resized 1
20200923 105152 resized 1
20200923 105204 resized 1
20200923 105427 resized 1
20200923 105533 resized 1
20200923 105638 resized 1
20200923 105823 resized 1
20200923 110012 resized 1
20200923 110107 resized 1
20200923 110233 resized 1

Divadelní představení Červená Karkulka

Dnes v 10:30 měly děti jedinečnou příležitost shlédnout netradiční divadelní představení Červená Karkulka  v podání souboru Musica animae, které bylo odehráno v naší tělocvičně. Pohádka byla pojata jako muzikál. Herci zdařile ztvárnili všechny postavy, krásně zpívali a ještě stihli s dětmi probrat plodiny, které nám v tomto období rostou :-)

Roušky v budově školy jsou povinné

Vážení rodiče,

 
prosíme Vás, nasaďte si roušku před vstupem do budovy školy, vydezinfikujte si ruce a zapište se do sešitu. Bez roušky Vás do budovy nemůžeme pustit. Seznamte s tímto i všechny osoby, které budou Vaše dítě do MŠ vodit nebo z MŠ vyzvedávat.  Respektujte prosím vládní nařízení, kterým se musíme všichni řídit. Děkujeme za pochopení. 
 
Bc. Petra Appeltauerová, zástupkyně ředitelky školy

MŠ na návštěvě u včelaře

Páteční dopolední vycházku jsme si zpestřili návštěvou včelaře pana Pavla Kabely. Ten pro nás měl připravené zajímavé povídání o tom, jak důležité je   připravit  včely na zimu. Děti nahlédly do proskleného výukového úlu, kde viděly, co se děje uvnitř. Ochutnávka sladkých mirabelek na závěr byla pro děti velkým překvapením.

P9182762
P9182765
P9182767
P9182769
P9182773
P9182780
P9182787
P9182789
P9182792
P9182793

Školní družina vycházka do přírody se soutěží

Letošní počasí nám přeje, můžeme s družinou  vydávat na procházky do okolí obce, které spojujeme s různými soutěžemi. Tentokrát děti soutěžily o nejhezčí podzimní kytičku z lučních květů.

všichni louka
pařez
kytičky

Veletrh zájmových aktivit

Ve čtvrtek dopoledne navštívili žáci ZŠ Boleradice veletrh zájmových aktivit v Kloboukách u Brna. Na jednotlivých stanovištích se představily organizace z blízkého okolí (CVČ Pavučina Hustopeče, družina při ZŠ Klobouky u Brna, Trdlohrátky Velké Pavlovice, florbalový klub Aligators, stolní tenis Butterfly, Ekocentrum Trkmanka, SOU a SOŠ Hustopeče.. Děti si vyzkoušely česání ovčí vlny, poznávaly hudební nástroje, hrály florbal, tančily, dozvěděly se zajímavé informace ze života ježků i včel a mnoho dalšího. Dopoledne se dětem líbilo a domů si všichni odvezli drobné odměny.

20190118 115213
20190118 122649
20190118 121604
20190118 121408
20190118 120959
20190118 120356
20190118 120328
20190118 115832
20190118 115409

Děti z MŠ navštívily Veletrh zájmových aktivit v Kloboukách u Brna

Ve čtvrtek dopoledne navštívily Včeličky z MŠ Veletrh zájmových aktivit  v Kloboukách u Brna. Pro děti  zde byla připravena řada zajímavých činností a soutěží, do kterých se s velkým nadšením  zapojily. 

IMG 20200917 110152
20200917 104617 resized
20200917 104858 resized
20200917 104906 resized
20200917 105124 resized
20200917 110457 resized
20200917 110826 resized
20200917 111555 resized
20200917 111557 resized
20200917 103904 resized 2

Činnost školní družiny

 

 

Plán práce školní družiny na školní rok 2020/2021

 

Činnost školní družiny vychází ŠVP a plánu práce školy na jednotlivé měsíce školního roku. Do denních aktivit jsou zahrnuty činnosti relaxační, tvůrčí a pohybové.

Důležitou součástí pro zdravý rozvoj dětí je pobyt venku za příznivého počasí. Tomu je věnována denně minimálně jedna hodina, ať už formou vycházek spojených s poznáváním okolí obce a přírody, nebo sportovních aktivit na dětském hřišti.

Tvůrčí činnosti jsou zaměřeny na jednotlivá roční období a významné dny v roce.

Je rozvíjena kreativita a podporována individualita a zájem dětí.

Nedílnou součástí je i enviromentální výchova, důsledné dodržování zásad správného třídění odpadu v praxi a péče o školní zahradu.

V průběhu školního roku budou realizovány tyto činnosti podle zájmu dětí a ročních období a rozvrhu školy a aktuálního stavu:

  • Celoroční hra – Letem světem za pohádkou. Dětmi je zvolena pohádka a následuje týdenní plnění úkolů. Na závěr měsíce je potom vyhodnocení soutěže.

  • Sportovní aktivity a soutěže aktuálně podle počasí a zájmu dětí.

  • Tvoření výrobků na vánoční jarmark, ke dni matek a pro další příležitosti.

  • Každý týden je zařazena „anglická družina“ - Angličtina pro nejmenší.

Za školní družinu Mgr. Hana Vajbarová

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
(dále ŠPP) je zřízeno v naší škole k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Hlavní náplní ŠPP je poskytování a koordinace preventivních pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole.
Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. 

Hlavní náplní ŠPP je:

  • pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich individuální možnosti
  • řešit příčiny slabého prospěchu
  • pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků
  • pomáhat dětem řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy

Roušky opět povinně

Vážení rodiče,

kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov od čtvrtka 10. 9. 2020, to znamená také ve veřejných prostorech naší školy (chodby a sociální zařízení). Povinnost se zatím netýká nošení roušek při výuce ve třídách. Dejte prosím tedy Vašim dětem na zítra do sáčku alespoň dvě roušky.

Roušky nemusí mít děti z MŠ, pouze předškoláci ze třídy Včeliček. Povinné roušky jsou však pro rodiče, kteří doprovází dítě do MŠ.

 Děkuji za pochopení. Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

Výuka v 1. třídě - Už jsme to rozjeli

Děti se skvěle adaptovaly na školní prostředí a denní režim. Už zvládnou přečíst první písmena A, Á, která vyhledávají ve slovech, určují pozice hlásky ve slově atd.. Nejvíce však děti baví různé hry, při kterých si nově získané vědomosti řádně upevňují, např. hlasování pomocí barevných kartiček. V hodině prvouky paní učitelka využila krásného počasí a vyučovací hodina proběhla venku, kde si děti připomněly základní pravidla pro bezpečnou cestu do školy a ze školy a navštívily důležitá místa v obci. 

20190110 092044
20190110 092036
20190110 092345
20190110 092349
20190110 092353
20190110 092404
20190110 095000
20190110 095010
20190110 095035
20190110 100224
Syndikovat obsah