Třídní schůzky

Ve středu 12. 1. 2011 v 16.00 se konají třídní schůzky pro rodiče a žáky ZŠ. Na programu je společná schůzka na téma Lyžařský kurz a následné konzultace o prospěchu a chování žáků.

Den otevřených dveří

Ve středu 24. 11. nabídla naše škola možnost návštěvy široké veřejnosti. Této nabídky využili zejména rodiče našich žáků a přišli se podívat na odpolední vyučování. Po dobu dvou vyučovacích hodin probíhala výuka češtiny, matematiky, angličtiny, přírodovědy a dalších předmětů ve 4 učebnách. Nezvyklá vyučovací doba byla na některých dětech znát, většinou se však snažily ze všech sil. Účast rodičů byla opravdu hojná. Všichni se těšili na slavnostní okamžik, který nastal v 15.00 hodin.

Slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly

V rámci dne otevřených dveří, který 24.11. připravila základní škola Boleradice, se uskuteční slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly. Naše škola získala tento mezinárodní titul v říjnu 2010 po úspěšném auditu Sdružení Tereza, které zaštiťuje mezinárodní program ECO-SCHOOLS. Jedná se o prestižní označení škol, které své žáky i svůj provoz směřují k trvale udržitelnému rozvoji.
Slavnostního vyvěšení se zúčastní děti a zaměstnanci školy, rodiče žáků a také pan starosta Boleradic. O zisku titulu škola informovala na místních webových stránkách a v okresním tisku.

Syndikovat obsah