Zahájení školního roku 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Boleradice zve děti, rodiče a přátele

na slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 dne 2. září 2019 v 8,00 hodin,

tento den bude provoz ZŠ do 9,00 hodin, (školní družina nebude).

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Fišerová