Mateřská škola

Mateřská škola je od 1. 9. 2001 součástí základní školy. Nachází se v přízemí budovy školy, využívá mísnosti staré budovy (šatna a první učebna) a nové přístavby (druhá učebna, sociální zařízení, učebna v přírodě). Dopoledne si děti chodí hrát i do tělocvičny, využívají učebnu školní družiny a tvořivou učebnu základní školy. K mateřské škole přiléhá školní přírodní zahrada a hřiště, které mohou děti v době příznivého počasí využívat ke hrám. Mateřská škola je vybavena pěkným nábytkem, vybavení učeben hračkami je přizpůsobeno potřebám dětí, nově byl pořízen dvoustupňový herní prvek a lezeckou stěnou. Herní prvky na zahradu jsou nově zakoupeny a postupně doplňovány. Děti se v současné době scházejí ve dvou smíšených třídách.Z historie MŠ: V obci Boleradice byl v roce 1946 zřízen zemědělský útulek. Byl otevřen vždy od jara do zimy, v době zemědělských prací na poli. Místní rodák Ing. Jan Křižák s ochotou vypracoval plán mateřské školy. Mateřská škola byla dána do provozu 13. 4. 1959, zapsáno bylo 33 dětí zaměstnaných rodičů. Ve školním roce 1993/94 ředitelka připravila potřebnou dokumentaci a požádala Obec Boleradice o přidělení právní subjektivity. Dne 19. 5. 1994 byla obecním zastupitelstvem právní subjektivita schválena a mateřská škola pracovala samostatně až do 31. 8. 2001.

PřílohaVelikost
kalkulace školné.pdf33.39 KB