Včeličky - Nač má člověk smyslů pět?

Nač má člověk smyslů pět?

Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,

chuť mi poví co je sladké.

Čich ten vždycky vyzvoní,

když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání

a sluch zase k naslouchání.

 

Zda je to pravda, si děti ověřily zábavnou formou a užily při tom spoustu legrace.

P1200255
P1200254
P1200257
P1200258
P1200259
P1200260
P1200263
P1200264
P1200265
P1200268
P1200269
P1200273
P1200274
P1200271a
P1200275
P1200276
P1200277
P1200278
P1200279
P1200280
P1200281
P1200282
P1200283
P1200284
P1200285
P1200286
P1200287
P1200288
P1200289
P1200290
P1200291
P1200292
P1200293
P1200294
P1200300
P1200301
P1200302
P1200303
P1200304
P1200305
P1200306
P1200308
P1200309
P1200310
P1200311
P1200312
P1200313
P1200314
P1200315
P1200316
P1200317
P1200318