Ekotým

Složení Ekotýmu se každý rok mění. Z každé třídy vybíráme po dvou žácích, kteří docházejí na společná setkání. Společně s nimi se setkávání a práce účastní vedení školy, další učitelé, provozní zaměstnanci, vítáme i účast ze strany rodičů. Veškerou činnost Ekotýmu má na starosti koordinátor, t.j. paní ředitelka Plocková. Schůzky svolává koordinátor nebo sami žáci. Scházíme se většinou jednou za dva měsíce, někdy častěji. Na naše schůzky chodí také dospělí zaměstnanci školy, někdy i rodiče. Nejvíc nám s našimi úkoly pomáhají pan Klein a paní Sekerová.  Na schůzkách mluvíme o aktuálních úkolech, připravujeme plán práce i dlouhodobý. Ten potom také kontrolujeme, jak se nám daří jej plnit.  Z každé schůzky si uděláme zápis do naší kroniky. S ním nám pomáhají dospělí, ale my žáci kroniku malujeme a doplňujeme. Kronika je veřejně přístupná v knihovně 1. třídy, také se s ní rádi pochlubíme našim návštěvám.

PřílohaVelikost
NÁŠ EKOTÝM 2017-18.pdf205.76 KB