Ekokodex

Jedním z úkolů, které si dal Ekotým, byla také obnova Ekokodexu. Jedná se o pravidla, která bychom po společné dohodě měli dodržovat všichni ve škole. Náš ekokodex jsme tvořili jako jednoduché verše, doplněné obrázkem.

Jak jsme na tvorbě pracovali? Sešli jsme se všichni žáci celé školy a rozdělili jsme si oblasti, o které bychom se měli zajímat. Jsou to: Energie, Odpady, Voda, Prostředí školy, Šetrný spotřebitel a Doprava. Každá ze tří skupin si vybrala 2 témata. Na nich jsme pracovali celý týden. Nebylo težké zformulovat slova ekokodexu, museli jsme se domluvit, zda tomu všichni rozumí. A potom vymyslet, jak nejlépe výtvarně zobrazit naše myšlenky.

Výsledný Ekokodex žáků Boleradic je umístěn na chodbě základní školy. Tady si jej mohou přečíst nejen žáci, ale i rodiče a další návštěvníci školy. Ve třídách visí tištěné verze ekokodexu, ke kterým žáci přidávají své výtvarné návrhy.