Účast školy v projektech

Ve školním roce 2019/2020 je naše škola zapojena v těchto projektech:

 1. Šablony II pro školu Boleradice, č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009849 
 2. Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020  PLAV-01-1039/2020 (VI. etapa) 
 3. KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji -  č. JK-27/2018/S53
 4. Sportuj ve škol
 5. Mléko do škol SZIF
 6. Ovoce a zelenina do škol SZIF

Ve školním roce 2018/2019 je škola zapojena v těchto projektech:

 • Šablony II pro školu Boleradice, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009849
 • Vánoční kouzlení z Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II, název výzvy: Přiveďme rodiče za dětmi do škol
 • Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
 • KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji - r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211
 •  

Ve školním roce 2017/2018 je škola zapojena v těchto.3068/0.0/18_063/0009849

 • Šablony pro ZŠ a MŠ Boleradice - OP VVV, prioritní osa 3OP, výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného výkaznictví
 • Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti - OP VVV, příjemce dotace Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. - podpora pedagogů
 • Od matky po matku - program rozvoje venkova Jihomoravského kraje, podprogram Podpora včelařství JMK 2017
 • Podpora výuky plavání v základních školách - dotace z rozpočtu MŠMT
 • Pro náš klid a bezpečí - podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti - dotace z rozpočtu MŠMT
 • Den otevřených dveří - Zamykání školní zahrady - projekt Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče, výzva č. 8 Projekty na podporu spolupráce v regionu pro rok 2017

 

Ve školním roce 2016/2017 je škola zapojena v těchto projektech:

 • Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti - OPVVV, příjemce dotace Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. - podpora pedagogů
 • Kde vzniká energie? - projekt podpořen Nadací Veronica Brno
 • Šablony pro ZŠ a MŠ Boleradice - OP VVV, prioritní osa 3 OP, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 

Ve školním roce 2015/2016 je škola zapojena v těchto projektech:

 • Cloud je budoucnost vzdělávání  - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1; oblast podpory 1.3
 • Jazyková tvořivost - OPVK; prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.1, číslo výzvy 56
 • Vzdělávání a setkávání členů VKM v roce 2015
 • Zlatá včela Boleradice 2015
 • Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
 

 

Ve školním roce 2014/2015 je škola zapojena v těchto projektech:

 • Zázrak zvaný med - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje venkova a zemědělství
 • Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji - K/, odbor školství a Lipka Brno
 • Ekoškolník - Lipka Brno
 • Cloud je budoucnost vzdělávání  - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1; oblast podpory 1.3
 • Zlatá včela Boleradice 2015

 

Ve školním roce 2013/2014 je škola zapojena v těchto projektech:

 • Projekt Dotované školní mléko SZIF
 • Projekt Ovoce do škol SZIF
 • Projekt Včelička a její život - Krajský úřad Jihomoravského kraje, podpora včelařství 2013
 • Projekt Energie z Vesmíru - hrazen z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica Brno
 • Projekt Od semínka k lesu s Motorolou

 

V roce 2012 byl ukončen projekt EU Peníze školám. Škola vytvořila 60 výukových materiálů a odučila individualizované hodiny českého jazyka a angličtiny. Dlaší oblastí, kterou škola v rámci projektu posílila, byla přírodovědná gramotnost žáků. V rámci projektu se odehrávalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Učitelé se vzdělávali v oblasti jazykové gramotnosti, informační gramotnosti a přírodovědné gramotnosti.

 

PřílohaVelikost
logo.png31.24 KB
OPVK_EU penize_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg47.83 KB
Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg30.98 KB