Den Země 19. 4. 2012

Svátek naší Země se slaví po celém světě 22. dubna každý rok. Letos tento den padl na neděli, ve škole jsme jej však oslavili již ve čtvrtek 19. 4. 2012.

Ráno jsme společně věnovali projektu Zelený ostrov autorek Štefanidisové a Malinové z CEV Sluňákov. Jejich metodický materiál provází děti 1. stupně krajinou vybuchlé sopky Krakatau, následky katastrofy a nově vznikajícím životem na ostrově. Děti zjistily, jak silná a mocná je Matka příroda, která si dokáže poradit bez pomoci člověka. Své aktivity jsme zaměřili na nové živočichy, kteří ostrov osídlují a tak jsem zjišťovali zajímavé informace zejména o pavoučcích. Výsledky výtvarných prací můžete vidět na chodbě školy - u šaten a u sborovny.

V další části dne jsme se přesunuli na školní přírodní zahradu a zbytek dne jsme trávili na čerstvém vzduchu. Počasí nám přálo, mraky odpluly, tak jsme prožili opravdu pěkný den se Zemí a udělali pro ni kus práce. Vyčistili jsme cestičky a záhonky na zahradě, nainstalovali opravené herní prvky a zejména jsme se všichni podíleli na výstavbě vrbových domečků  (viz. Vrbové stavbičky). Používáme zdrobněliny pro označení dvou "chýšek", vysokých bezmála dva metry. Každý z žáků, učitelů a také dětí mateřské školy si zasadil svůj proutek. Šikovnější pak pomáhali proplétat, kluci se zapojili do svazování větví, a díky kolektivní pomoci se podařilo do odpoledne stavby dokončit. Udělali jsme něco užitečného pro sebe, ale také pro Zemi - využili jsme přírodní materiál, který bude žít a růst dlouhá léta, ušetřili jsme nejen vzrostlé stromy, ale i peníze za případné často předražené herní prvky. Aktivně jsme uklízeli a pracovali na zahradě, která se nám teď odmění možností her a radostného trávení volného času.  Všem, kteří pracovali, se dostalo doměny - špekáčky potěšily malé i velké, byly i nějaké mlsky z Masopustu. A tak zbývá jen velké poděkování všem organizátorům projektu a také upozornění, že výsadbou nic nekončí - o svoje stavbičky se musíme nadále pečlivě starat.