Obhajoba titulu Ekoškola

V roce 2010 získala boleradická škola titul Ekoškola - jedná se o mezinárodní projekt, který učí žáky změnit svoji školu na zařízení, které bude šetrné k životnímu prostředí. Naši žáci musí každý rok založit Ekotým, který dohlíží na pravidla, která si sami stanovíme. Také navrhuje plán činnosti, sleduje jeho naplňování a podílí se na veškeré práci. Ekotým si vede kroniku, organizuje akce pro žáky, učitele i veřejnost, sleduje spotřebu vody a elektřiny. Pro děti ve věku 8 - 11 let se jedná o náročnou aktivitu, která od nich vyžaduje zodpovědnost a spolupráci.
Naše škola se zaměřuje na tyto oblasti: Prostředí školy, Odpady a Voda. Také však sledujeme Energie, Dopravu a Šetrné spotřebitelství. O každém z pojmenovaných témat se alespoň okrajově učíme a diskutujeme v hodinách prvouky, přírodovědy či českého jazyka a zařazujeme je do projektových dnů.
Titul Ekoškola nedostávají školy "navždy" - musí jej v pravidelných intervalech obhajovat. První obhajoba proběhla nyní, 25. 5. 2012 po necelých dvou letech. Do školy přijely auditorky a celé dopoledne procházely školu, mluvily s paní ředitelkou, učiteli, provozními zaměstnanci, se žáky a zejména s Ekotýmem. Věříme, že jsme je svými skutky přesvědčili o tom, že si titul zasloužíme a že nám bude propůjčen na další období. V každém případě je část Ekotýmu pozvána na 14. 6. do Prahy k předávání osvědčení a k hravému dopoledni s názvem Okno do našeho světa. Zde budeme prezentovat naši školu na stánku s připravenými aktivitami. Na tento slavnostní výlet pojede 5 nejaktivnějších členů Ekotýmu a tři pedagogové, kteří v Ekotýmu pracují.  Děkujeme však i ostatním, kteří po celý tento školní rok pomáhali, starali se o svoje okolí a nezůstali lhostejní k životu kolem sebe.

P5251158