Lidé ve škole

 

LIDÉ VE ŠKOLE:

 

Ředitelka:

Mgr. Miroslava Fišerová

 

Učitelky základní školy:

Mgr. Kamila Vašinová

Mgr. Jana Petrášová Nerudová

Mgr. Hana Vajbarová

 

Vychovatelé:

Mgr. Hana Vajbarová

Bc. Petr Chalupný

 

Asistentky ZŠ:

Miroslava Vavriková

Bc. Petr Chalupný

Speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

Mateřská škola:

Zástupkyně ředitelky školy: 

Bc. Petra Appeltauerová

 

Učitelky mateřské školy:

Věra Málková

Renata Stehlíková

Denisa Laziová

 

Asistentka MŠ: Blanka Riedlová

Speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

 

Provozní zaměstnanci:

Jitka Nádeníčková - kuchařka, uklízečka ZŠ

Judita Kocmánková - uklízečka MŠ

Pavel Omasta - školník

Jaroslava Straková – vedoucí školní kuchyně, administrativní pracovnice

Kristína Schrammová – kuchařka

 

DALŠÍ FUNKCE zaměstnanců školy:

 

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

Metodik prevence:

Mgr. Hana Vajbarová

 

Koordinátor ICT:

Mgr. Miroslava Fišerová

 

Koordinátor EVVO:

Mgr. Kamila Vašinová

 

Zdravotnice ZŠ:

Mgr. Hana Vajbarová

 

Zdravotnice MŠ:

Věra Málková

 

Vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice:

Jaroslava Straková

 

Všichni učitelé ZŠ jsou rodičům k dispozici pro rychlé a aktuální konzultace, a to v době ranní: 7.45 - 8.00 nebo odpolední: 13.30 - 14.00.

 Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu!

 

Školská rada:

Pracuje od roku 2018 :

Mgr. Kamila Vašinová - předsedkyně školské rady

Mgr. Kamila Vašinová - zástupce pedagogoů 

Mgr . Olga Reiterová - zástupce zřizovatele

 Ing. Hana Lindušková, PhD. - zástupce rodičů