Lidé ve škole

 

LIDÉ VE ŠKOLE:

 

Ředitelka:

Mgr. Milena Emmerová

 

Učitelé základní školy:

Mgr. Kamila Vašinová

Mgr.Jana Petrášová Nerudová

Bc. Petr Chalupný

 

Vychovatelé:

Mgr. Hana Vajbarová

Bc. Petr Chalupný

 

Asistentky ZŠ:

Eliška Zemánková

Miroslava Vavriková

 

 

Učitelky mateřské školy:

Petra Appeltauerová

Věra Málková

Bc. Pavlína Tichá

Asistentka MŠ: Blanka Riedlová

Speciální pedagog: Mgr. Hana Vajbarová

 

 

Provozní zaměstnanci:

Jitka Nádeníčková - uklizečka ZŠ

Jana Vojtěšková - uklizečka MŠ

Pavel Matejov - školník

Jaroslava Straková – vedoucí školní kuchyně, hospodářka školy, kuchařka

Kristýna Schrammová – kuchařka

 

DALŠÍ FUNKCE zaměstnanců školy:

 

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Petrášová Nerudová

 

Metodik prevence:

Bc. Petr Chalupný

 

Koordinátor ICT:

Mgr. Milena Emmerová

 

Koordinátor EVVO:

Mgr. Milena Emmerová

 

Zdravotnice školy:

Věra Málková

 

Vedoucí školní jídelny:

Jaroslava Straková

 

Všichni učitelé ZŠ jsou rodičům k dispozici pro rychlé a aktuální konzultace, a to v době ranní: 7.45 - 8.00 nebo odpolední: 13.30 - 14.00.

 Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu!

 

Školská rada:

Pracuje od ledna 2018 ve složení:

Bc. Petr Chalupný - zástupce pedagogoů a předseda rady

Mgr . Olga Reiterová - zástupce zřizovatele

 Mgr. Hana Lindušková, PhD. - zástupce rodičů