Ekoolympiáda 2015

Opět po roce se naši žáci připravovali na soutěž školních týmů v přírodovědných a ekologických znalostech. Soutěž pro žáky 1. stupně zvanou Ekoolympiáda pořádá každoročně Základní škola v Újezdu u Brna. Je to soutěž dvoukolová, kdy první kolo probíhá na samotných školách. Žáci 2. - 5.ročníku dostanou v hodinách prvouky či přírodovědy testové otázky a úkoly a snaží se je co nejlépe vypracovat. Nejlepší řešitelé utvoří tříčlenná družstva a ta potom reprezentují školu v dalším kole v Újezdě. Do soutěže postupují dvě družstva 2.+3. ročníku a další 2 družstva 4. + 5.ročníku.

V letošním roce nejlepších výsledků dosáhli a postoupili: Jakub Cvan, Václav Stehlík a Sabina Žemličková + Kristýna Jamborová, Marek Vintrlík a Vojtěch Ziaťko - za mladší kategorii. Ve starší kategorii to byli: Aneta Korábová, Jakub Jambor a Barbora Stehlíková + Petr Plevač, Jaromír Šimbera a Silvie Vlachová. Družstvo starších ve složení Korábová, Jambor, Stehlíková uspělo a získalo 3. místo mezi dobrou stovkou soutěžících.

Znalosti a dovednosti, které žáci musí předvést, jsou v této soutěži velmi pestré - nejen testové otázky, ale i poznávání rostlin, stromů, bylin, hub, také různých druhů koření, zvuků a hlasů zvířat, ba dokonce i otázky češtinářské - jak se píše např. slovo l--šaj smrtihlav. Proto jsme byli rádi, že se naši žáci hodně snažili a i když se ostatním nepodařilo umístění na stupních vítězů, získali cenné zkušenosti.

Na fotografiích můžete vidět, že soutěž organizují a úkoly s dětmi řeší žáci 8. - 9. ročníků újezdské školy. Prostředí a organizace letos byly opět na vysoké úrovni, což si zaslouží pochvalu.