Prosba našim příznivcům

Vážení rodiče a příznivci školy, zejména z řad zahrádkářů!

Jaro již rozhodně vtrhlo i do naší školy a my jsme si po dlouhé zimě upravili naši školní přírodní zahradu. Na spodním dvoře jsme vytvořili prostor, který bychom rádi osadili květinami (nejlépe trvalkami) našich zahrádek.

Úklid probíhá v těchto dnech jistě i v mnoha dalších zahradách, trsy rostlin se upravují a některé přemnožené likvidují. Prosíme vás všechny, kdo máte takovéto "přebytky", věnujte je škole. Velmi byste nám pomohli, ušetřili bychom penízky a také by na zahradě zůstala památka ve formě záhonku boleradických zahrádkářů. Svoje přebytky ve formě trsů s kořenovým balem můžete předávat paní Vavrikové nebo panu Kabelovi, anebo naší paní školnici Korábové. Velmi děkujeme předem za jakýkoliv dar.