Ekoolympiáda 2011

V průběhu měsíce dubna proběhla ve škole třídní kola Ekoolympiády - soutěže v přírodovědných vědomostech a dovednostech. Z nejlepších účastníků od 2. do 5. ročníku byla vybrána tříčlenná družstva. Tato družstva jela za odměnu na oblastní kolo Ekoolympiády, které se koná již 4. rok v Újezdu u Brna.

17. 5. si tedy přivstalo 12 žáků naší školy a společně s panem učitelem Kabelou se vydali autobusem do Újezda. Tam na ně čekala paní ředitelka a hlavně žáci 8. a 9. ročníku základní školy, kteří je celou soutěží provázeli a mnohé úkoly také sami připravili.

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií - mladší 2. a 3. ročník = Papíráčci a starší 4. a 5. ročník = Peťáci. V jídelně nejprve všechna družstva absolvovala test podle kategorií. Záhy se však vydala soutěžit na školní dvůr, který je za školou a je velmi rozlehlý. Naše děti obdivovaly tělocvičnu - moderní stavbu, tenisové kurty i běžeckou trať. Na velké divení ale nebyl čas - soutěž měla spád a švih. Skupiny musely projít asi 20 stanovišť a splnit úkoly.  Soutěže se účastnilo 8 škol, v každé kategorii měly školy 1 - 2 družstva.  V každé kategorii soutěžilo tedy asi 15 družstev. Soutěž probíhala bez přítomnosti dospělých, celou organizaci měli na starosti místní žáci a učitelé pouze zajišťovali dozor. Aby volný čas dobře využili, připravila jim hostitelská škola program - seminář o ekologickém zemědělství a jak o něm učit děti. Celá soutěž byla zakončena v půl dvanácté slavnostním vyhlášením vítězů. Naše škola uspěla ve starší kategorii a družstvo Veroniky, Franty a Robina si odvezlo diplom za 2. místo a tašku plnou odměn. Také škola získala mnoho učebních materiálů, které se nám pro žáky budou hodit. A protože se nám podařilo dostihnout pěšky autobus v Sokolnicích, neměla tato akce chybu a gratulujeme všem soutěžícím, že přispěli k dobré náladě a kvalitní reprezentaci naší školy.  V příloze přikládám složení družstev.

PřílohaVelikost
druzstva_na_ekoolympiadu.pdf94.94 KB