Školní družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Ve škole máme jedno oddělení ŠD pro žáky od prvního do pátého ročníku. Děti se učí z navzájem si radit, pomáhat si a respektovat se navzájem. Po dobrém obědě ve školní jídelně odpočíváme individuální hrou dle zájmu dětí. Rekreační činnost tvoří především hry a pobyt venku či v tělocvičně. Zájmová činnost se řídí ročním obdobím, tradicemi a přáním dětí. Školní družina k činnosti využívá hernu vybavenou vhodným nábytkem, televizí a DVD přehrávačem, počítačovou a výtvarnou učebnu, tělocvičnu a školní přírodní zahradu. V době vycházek využíváme dětské hřiště, sportovního areálu Sokolu.