Vyhlášení soutěže "O Boleradský džbánek" - výtvarná část

Dnešním dnem zahajujeme výtvarnou část soutěže. Děti budou soutěžit ve dvou kategoriích - I. kategorie 1. a 2. třída a II. kategorie 3. - 5. třída. Vybírat mohou z těchto témat:   T. G. Masaryk - portrét, malba tužkou nebo úhlem, Dobová pohlednice aneb Jak se žilo před sto lety - malba temperou, pastelem, případně tuží, Podzim, ve všech svých barvách - volná technika. Práce označené ze zadní strany štítkem, na kterém bude uvedeno jméno a příjmení žáka, téma  a kategorie odevzdávejte nejpozději do 16. 10. 2018 třídním učitelům nebo p. asistentce Zemánkové. Vyhlášení výsledků proběhne 19.10. 2018. Přejeme dětěm hodně radosti při tvoření a těšíme se na jejích krásná díla.