Slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly

V rámci dne otevřených dveří, který 24.11. připravila základní škola Boleradice, se uskuteční slavnostní vyvěšení vlajky Ekoškoly. Naše škola získala tento mezinárodní titul v říjnu 2010 po úspěšném auditu Sdružení Tereza, které zaštiťuje mezinárodní program ECO-SCHOOLS. Jedná se o prestižní označení škol, které své žáky i svůj provoz směřují k trvale udržitelnému rozvoji.
Slavnostního vyvěšení se zúčastní děti a zaměstnanci školy, rodiče žáků a také pan starosta Boleradic. O zisku titulu škola informovala na místních webových stránkách a v okresním tisku.