Vyhlášní výsledků stoutěže "O BOLERADSKÝ DŽBÁNEK"

Výtvarná část soutěže "O BOLERADSKÝ DŽBÁNEK" má své vítěze! Žáci soutěžili ve dvou kategoriích /1. a 2. třída a 3., 4., a 5. třída/. Děti kreslily na tyto témata: T. G. Masaryk - portét, Dobová pohlednice - malba a Podzim ve všech svých barvách - volná technika.  Do soutěže se zapojilo 18 dětí s obrázky tak pěknými, že porota měla přetěžký úkol vybrat z každé kategorie 3 nejhezčí. Vyhlásili jsme proto i "Cenu spolužáků", kdy samy děti vybíraly nejhezčí obrázek. V I. kategorii /1. a 2. třída/ se nakonec umístili: Ally Kaplon, Anežka Zemánková a Jakub Horák, ve II. kategorii / 3. - 5. třída/ Aneta Rosívalová, Kateřina Čermáková, Gabriela Kočí a Eliška Tesařová. Cenu spolužáků získali: Richard Hausner a Anežka Zemánková v kategorii mladších, Gabriela Kočí a Amálie Korábová v kategorii starších.  Udělena byla i zvláštní cena poroty, kterou získal Tomáš Joura. Všechny obrázky si můžete prohlédnout v prostorách základní školy /vstupní chodba a nástěnka nad schody/. Nakonec chci poděkovat sponzorům - Divdelnímu spolku bratří Mrštíků a Kavárně u Palánů, díky nimž dostaly děti nejenom volné vstupenky na dětské představení ale i pěkné, věcné ceny.

IMG 8852
IMG 8854
IMG 8856
IMG 8857
IMG 8858
IMG 8859
IMG 8860
IMG 8861
IMG 8862
IMG 8863
IMG 8865
IMG 8867
IMG 8869
IMG 8870
IMG 8871
IMG 8872
IMG 8875