Oslava dne válečných veteránů a ukončení 1.světové války

V pátek 9. 11. uspořádala základní škola ve spolupráci s úřadem Městyse Boleradice slavnostní připomínku Dne válečných veteránů. Před pomníkem padlých vojáků 1.světové války u kostela se sešli žáci, učitelé, děti z mateřské školy, veřejnost i představeitelé obce.

Slavnostní ráz celé akce umocnila přítomnost dobrovolníků z Klubu vojenské historie. Muži ve vojenských uniformách zaujali čestnou stráž u pomníku. Úvodní slovo pana učitele Kabely a pana starosty Vejvančického následovalo hned po hymně České republiky. Přítomní se dověděli mnoho podrobností o boleradických občanech právě za 1.světové války. Žáci školy si připravili recitaci básní s veteránskou tématikou. Na závěr setkání byly zapáleny svíčky u pomníku a paní ředitelka Emmerová zakončila setkání krátkou řečí, směřovanou zejména k žákům. Všichni přítomní byli pozváni na prohlídku výstavky do tělocvičny školy.

Tady již čekaly zajímavé archivní materiály, fotografie a vzpomníky, které seřadil Mgr. Pavel Kabela. Vojáci pak zájemcům ukázali různé historické zbraně. Dětem vysvětlili, jak se nosilo vojenské oblečení a výstroj. I když bylo všude psáno Nesahejte na vystavené exponáty, děti si mohly téměř vše potěžkat, vzít do rukou a prohlédnout. Děkujeme hostům z KVH a také panu Kabelovi a Chalupnému za přípravu celé akce.

WP 20181109 10 55 20 Pro
WP 20181109 11 08 08 Pro
WP 20181109 10 59 31 Pro
WP 20181109 10 59 19 Pro
WP 20181109 10 59 14 Pro
WP 20181109 10 58 56 Pro
WP 20181109 10 58 32 Pro
WP 20181109 10 58 21 Pro
WP 20181109 10 58 06 Pro
WP 20181109 10 57 49 Pro
WP 20181109 10 57 45 Pro
WP 20181109 10 57 07 Pro
WP 20181109 10 56 46 Pro
WP 20181109 11 09 40 Pro