Vyhlášení soutěže "O boleradický džbánek - recitační část"

3.1.2019 byla vyhlášena recitační část soutěže " O boleradický džbánek". 

Všichni žáci si najdou báseň v rozsahu 2 - 6 slok a naučí se ji. Důraz je kladen nejenom na paměťové zvládnutí textu, ale i na přednes. Společným tématem pro výběr básně je tentokrát "Z pohádky do pohádky". Pokud budou děti potřebovat pomoci s výběrem vhodného textu básně, mohou se obrátit na své třídní učitele.

Doporučený počet slok pro jednotlivé třídy: 1. třída: 2 sloky, 2. třída: 2 - 3 sloky, 3. třída: 3 - 4 sloky, 4. třída: 4 - 5 slok, 5. třída: 5 - 6 slok

Školní kolo soutěže - vlastní recitace - proběhne 15. 1. 2019.

Přejeme šťastnou ruku při výběru básní a už teď se těšíme na krásný kulturní zážitek při jejich přednesu.

 

Za ZŠ Boleradice Eliška Zemánková