Tříkrálová sbírka

I letos proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Včera, 6. 1. 2019,  jste tak mohli v ulicích Boleradic vidět skupinky malých i větších koledníků - tří králů. A mnozí z vás nejenom, že viděli, ale i otevřeli... svoje dveře ale i srdce a štědré ruce... Celková částka, která se letos vybrala, činí krásných 35.000 Kč. Za vaše dary - na podporu poskytování charitních služeb pro občany v nouzi - upřímný dík. A všem koledníkům, nejenom  žákům naší školy /těm současným i bývalým/ upřímně děkuji  za ochotu  a odhodlání vydat se i v tom mrazivém větru na koledu...

Stejně tak děkuji i všem dospělým, kteří koledníky doprovázeli, za jejich čas věnovaný dobré věci.

Za ZŠ Boleradice Eliška Zemánková

králové 19
tříkrálovka 2019
tř.kr. sb 19
tkr 19
sb 19
královska 19