Soutěž "O boleradický džbánek" - recitační část

Dneska proběhlo třídní kolo soutěže "O boleradský džbánek" v recitaci. Z jednotlivých tříd postoupili tito žáci: Adélka Rudolfová, Sabinka Reiterová, Natálka Veselá, Radek Linduška, Matěj Koráb, Karolína Schrammová, Jakub Horák, Ally Kaplon, Samuel Puček, Anežka Zemánková, Eliška Tesařová, Gabriela Kočí, Mariana Čermáková, Anna Lindušková, Katka Čermáková, Anna Zemanová a Amálie Korábová.

Školní  kolo soutěže proběhne 30. 1. 2019 v těchto kategoriích: I. kategorie: 1. třída, II. kategorie:  2. - 3. třída,  III. kategorie : 4. - 5. třída.

Rozhodli jsme se vyhlásit i oblíbenou "Cenu spolužáků" , kdy o vítězi rozhodují děti.

Ti, kteří postoupili do školního kola, budou soutěžit se stejnou básní jako v kole třídním. Vyhlášení výsledků a předání diplomů a cen proběhne 30. 1. 2019.

Těšíme se na krásný kulturní zážitek.

 

Eliška Zemánková