Projektový den: Rozpočti si to!

Žáci 3.,4.,5. ročníku se prakticky seznámili se základy domácího hospodaření, spočetli, co všechno musí jedna dospělá osoba zaplatit, jakým způsobem se sestavuje osobní rozpočet a proč je zapotřebí budovat si finanční rezervu. Děti byly rozděleny do týmů po 3, každý tým představoval jednu dospělou osobu. Během hry získávají (např. za výběr svého bydlení, dopravy, tvorby týdenního jídelníčku, sestavení měsíčního rozpočtu) určitý počet tzv. chechtáků, za něž si na konci mohli koupit drobné odměny.

Finanční gramostnost je velmi diskutované téma ve společnosti. Děti vstupují do života často s mizivým povědomím o tom, jak by měly hospodařit. Snažíme se to napravit pomocí projektu KaPoDaV a zajímavých projektových dnů. Po dnešku si jistě žáci uvědomili, že peníze se nenajdou "v bance", je potřeba vydělat si je a správně s nimi hospodařit.

IMG 9203[1]
IMG 9214[1]
IMG 9212[1]
IMG 9206[1]