Tvoříme mandaly

Ve výtvarné výchově žáci 4. a 5. ročníku vytvářely mandaly. Používali k tomu barevné písky a přírodniny ze školní zahrady. 

Mandala znamená kruh, nebo dokonce magický kruh. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, jsou nadkulturním symbolem jednotya rovnováhy, vyskytující se ve všech dobách,kulturách a náboženstvích. V nejširším slova smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou.  Mandaly jsou používány i jako ralaxační pomůcka a jako doplněk k tradiční léčbě např. v psychologii.

ma
mandaly
mandal
mand
man