Vyhlášení soutěže "O boleradický džbánek - literární část"

Dneska byla vyhlášena další část soutěže "O boleradický džbánek", tentokrát literární. Určena je všem žákům naší školy.  Děti mají napsat slohový útvar, vybírat mohou ze zadaných témat:

1. Báseň  - napiš vlastní báseň na téma Jaro nebo Sněženky / minimální počet slok: žáci 1. - 3. ročníku - 2 sloky, žáci 3. - 4. ročníku - 3 sloky

2. Popis - popis pracovního postupu : Jak se peče "štrůdl"  nebo: Jak vyrobit krmítko pro ptáky nebo popis nejoblíbenějšího místa - Místo, které mám nejraději..

3. Vyprávění - napiš vyprávění, téma si zvol vlastní, podmínkou je, že se v tvém příběhu musí vyskytnout alespoň jednou tato slova: 

oči, rybník, světýlko, úsměv - žáci 1. -3. ročníku

oči, rybník, světýlko, úsměv, statný dub, stará půda, peřinka, vejce - žáci 4. - 5. ročníku

Slova nemusí být v základním tvaru, ani v uvedeném pořadí, jejich tvar i číslo můžeš měnit. V textu použij každé slovo alespň jednou, při prvním použití slovo podtrhni,

nebo

pokračuj v uvedeném vyprávění, dokonči příběh:

Uprostřed veliké zahrady plné barevných květin stál vysoký starý smrk, v jehož větvích si rok co rok stavěli hnízda ptáci. Kmen ošetřoval kmotříček datel a o kořeny se starali maličkatí tvorečkové - skřítci. U samotných kořenů tohoto stromu se jedné teplé, jarní noci, když byl měsíc v úplňku, začalo dít něco pozoruhodného.... 

 

Práce dětí mohou odevzdat do 20. 3. 2019 třídnímu učiteli nebo p. Zemánkové. Vyhlášení výsledků proběhne následující pátek na třídnické hodině.

 

Eliška Zemánková