Vyhlášení soutěže " O boleradický džbánek - hudební část"

Dnes byla vyhlášená hudební část soutěže O boleradický džbánek. Děti budou soutěžit ve zpěvu písně a hře na hudební nástroj, pokud na nějaký hrají. Vyberte proto s dětmi vhodnou písničku, se kterou budou soutěžit.S dětmi, které hrají na hudební nástoj  se zaměřte na nácvik  vystoupení při hře na hudební nástroj. Samotná soutěž proběhne v hodinách hudební výchovy a to ve dnech 30.4. a 2.5. 2019 . Těšíme se na krásný kulturní zážitek.