Oznámení o konání voleb do školské rady

29.03.2021

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,
a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady,
která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy.


Vážení rodiče,
Vzhledem k současné situaci proběhnou volby do školské rady elektronicky, formou anonymní ankety v IS Edookit.
POSTUP PŘI VOLBĚ KANDIDÁTA ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ:
1. NÁVRH KANDIDÁTA
Za každého žáka volí jeho zákonní zástupci jedním hlasováním v anketě IS Edookit.
Cesta: Komunikace, ostatní objekty:
Do textového pole napište jedno jméno Vámi navrhovaného kandidáta.
Termín podávání návrhů na kandidáty je tedy od 29. 3. 2021 - 16.00 do 31. 3. 2021 - 18.00 h.
2. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KANDIDÁTA
Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou osloveni a vyzváni k odevzdání přihlášky k volbám do ŠR.
Navržení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů odevzdají do 8. 4. 2021 podepsanou přihlášku.
Kandidátky budou zveřejněny od 9. 4. 2021 do termínu konání voleb na dveřích školy Boleradice 57 a na webových stránkách školy www.skolaboleradice.cz.
3. VOLBA KANDIDÁTA 19.4. 2021
Za každého žáka volí jeho zákonní zástupci jedním hlasováním v anketě IS Edookit.
Cesta: Komunikace, ostatní objekty:
U otázky 1 klikněte na šipku a vyberte jedno jméno kandidáta.


Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční elektronicky v pondělí 19. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 hod.
Průběh voleb se řídí volebním řádem, který je přílohou tohoto oznámení o konání voleb do školské rady.


Výběr kandidáta i volba kandidáta bude anonymní.
V Boleradicích dne 29. 3. 2021 Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy