Využití informatického myšlení ve vlastivědě

16.11.2021

V rámci vlastivědného učiva o Jihomoravském kraji jsme využili mezipředmětových vazeb a žáci pátého ročníku vytvořili vlastní dokument. V programu Word zpracovali Pozvánku na jižní Moravu. Práce je velice bavila a také se jim vydařila. Sami můžete posoudit a třeba využít jako inspiraci na výlet.

Mgr. Helena Rudolfová ve spolupráci s Miroslavou Vavrikovou