Co se u nás děje?

Ve středu 1. 2. naši školu navštívil odborný lektor s mobilním planetáriem, aby žákům zábavně a smysluplně zpestřil a obohatil výuku. Žáci 1. a 2. ročníku shlédli pohádkový příběh Se zvířátky o vesmíru. V něm se ježek, zajíc, krtek a sova rozhodli prozkoumat raketovou základnu a zjistit, co jsou zač ty ohnivé šípy, které létají do nebe. Potkali se...

Dnes 31.1.2023 žáci přicházeli do školy s velkými očekáváními, někteří možná i s obavami. První vyučovací hodinu byla jejich půlroční práce odměněna a dostali své vysvědčení, někteří z nich poprvé. Tento výjimečný den žáci mimo jiné oslavili sledováním filmu, u kterého zakusovali popcorn. Jistě se již těší domů pochlubit se svými výsledky rodičům....

Dnes jsme se se čtvrťáky seznamovali s našimi novými školními roboty. Žáci jim dávali jednoduché příkazy a roboti poslouchali.

Naše první kroky v novém roce 2023 směřovaly na novoroční návštěvu do kostela. Pan farář Mgr. Vít Fatěna nám povyprávěl o historii Betléma a jeho jednotlivých postavičkách. Paní Coufalová nám zahrála na varhany Tichou noc a společně jsme si zazpívali Narodil se Kristus Pán. Návštěva probíhala v klidné a přátelské atmosféře.

Dne 21.12.2022 jsme uspořádali vánoční vystoupení žáků naší školy v divadle v Boleradicích. Děti nacvičily pohádky, písničky, příběhy, tance i koledy. Představení se povedlo, děti si ho velmi užily a doufám, že se líbilo i všem divákům v sále.

Kolektiv ZŠ i MŠ vám přeje klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti i lásky.

Dnes jsme se naladili na Vánoce pečením vánočních perníčků. Vonělo to celou školou a perníčky nám všem chutnaly.

Děti z mateřské školy a žáci ze základní školy si připravili kulturní program na setkání důchodců. Chtěli tak potěšit nejen seniory, ale i všechny přítomné. A jaký byl program? Mohli jsme spatřit nejen pásma básniček či písniček s pohybem našich dětí z mateřské školy pod vedením p. uč.Renaty Stehlíkové, ale i taneční vystoupení kroužku Polehrádek...

Dnes proběhl další z řady projektových dnů, tentokrát zaměřen na mýty a legendy. Žáci se tak zábavnou formou seznámili se čtyřmi legendami pojící se právě k předvánočnímu času. Které to jsou? Legenda o sv. Lucii, sv. Barboře, sv. Mikuláši a samozřejmě vánoční příběh (o Ježíškovi). V několika smíšených skupinách se rozmístili po škole a nejprve...

Dnes jsme se žáky 1., 2. a 3. třídy navštívili divadelní představení s titulem Brémští muzikanti v divadle v Boleradicích.

Mikuláš

05.12.2022

Naši školu navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Někteří drobní hříšníci se vykoupili básničkou nebo písničkou. Všechny děti dostaly sladkost a oddechly si, že to letos dobře dopadlo.

V pátek 25.11. se ve školní tělocvičně konal turnaj v košíkové. Turnaje se zúčastnili žáci 3. až 5. ročníku. Rozdělené týmy hrály systémem každý s každým. Atmosféra byla opravdu sportovní a napjatá, ten kdo mezitím nehrál, tak fandil ostatním.