Co se u nás děje?

V pondělí jsme se vrhli do práce v jídelně. Vyrobit pomazánku, nakrájet pečivo, nazdobit jednohubky, oloupat a nakrájet ovoce, zamíchat, ochutit, ochutnat.

Dnes žáci 4. a 5. ročníku navštívili skvěle vybavené dopravní hřiště na Lipové ulici v Hustopečích. Zaměstnanci Městského úřadu Hustopeče jim připomněli základní pravidla bezpečnosti silničního provozu. Žáci si pak mohli získané znalosti ověřit formou krátkého testu. Po názorné ukázce dopravních značek a vysvětlení, jak se mají chovat na křižovatce...

Den s hasiči

07.06.2023

Dnes jsme si užili den se sborem dobrovolných hasičů. Děkujeme za krásné dopoledne, děti se mohly podívat do zbrojnice, vyzkoušet si historické helmy, uhasit maketu hořícího domu, zazávodit si jako opravdoví mladí hasiči a dozvěděly např. k čemu slouží hasičská věž. Děkujeme a budeme se těšit na příště.

Den dětí jsme si užili na boleradickém letišti, kde si pro nás ukázky modelů letadel všech velikostí a typů nachystal Letecko-modelářský klub gen. Františka Peřiny Boleradice. Nejvíce se dětem líbila létající rybka Dory. Všichni si mohli vyzkoušet ovládání krásného terénního autíčka a také se děti naučily házet modely letadel z balzového dřeva.

Dnes žáci 3., 4. a 5. ročníku zavítali do divadla v Boleradicích, kde mohli zhlédnout poutavou divadelní inscenaci KnihoMOLI. Příběh vyprávěl o malých broučcích, prohánějících se v našich knihovničkách. Během divadelního představení se žáci setkali s Don Quijottem, Babičkou, Malým Princem, Pipi Dlouhou punčochou i vodníkem Česílkem, zažili spoustu...

Dnes jsme se zúčastnili besedy se spisovatelkou Michaelou Fišarovou v obecní knihovně, která žákům představila svoji tvorbu knih pro děti, z nichž některé získaly i ocenění v oblasti literatury pro děti - Zlatá stuha nebo cena Albatrosu. Žáci měli možnost poslechnout si dramatické ztvárnění jedné kapitoly z knihy Náš dvůr má tajemství nebo ukázku z...

V pondělí 21. 5. jsme se zúčastnili pěvecké soutěže "Nikolčická lyra" v ZŠ Nikolčice. Naši školu reprezentovali v I. kategorii pro 1. a 2. ročník: Žaneta Barková a Roman Třeštík a ve III. kategorii pro 5. ročník: Adéla Rudolfová. V letošním roce jsme se sice neumístili, ale získali jsme cenné zkušenosti do dalšího snažení. Za svou účast byli žáci...

Dnes žáci 1. a 2. ročníku opět navštívili boleradické divadlo, kde nejen pro ně připravilo představení Šípková Růženka divadlo Kejkle.

Dnes jsme pořádali recitační soutěž O Boleradický džbánek v boleradickém divadle.
Děkujeme všem odvážným žákům a učitelkám ze ZŠ Hustopeče, Nádražní, ZŠ Hustopeče, Komenského, ZŠ Křepice, ZŠ Moutnice, ZŠ Nikolčice za výborná vystoupení a příjemnou atmosféru a gratulujeme vítězům v jednotlivých kategoriích:

Dnes jsme navštívili místní divadlo, kde nám ZUŠ Klobouky u Brna připravila taneční vystoupení. V programu jsme viděli dívky z tanečního oboru z Klobouk a jako hosté se předvedli žáci ZUŠ Ořechov. Tanečnice byly za každé taneční číslo odměněny bouřlivým potleskem diváků ze školy v Boleradicích a Šitbořicích. Žáci si užili nevšední kulturní zážitek....

Dne 9.5.2023 v prostorách plaveckého bazénu v Hustopečích se konaly Oblastní plavecké závody žáků. Z naší školy jeli reprezentovat žáci Zdeněk Hrabec, Jiří Vintrlík, Šimon Rudolf a Nella Sasínková.

Žáci 2., 3., a 4. ročníku mají za sebou všech 10 lekcí výuky plavání v krytém bazénu v Hustopečích. Byli rozděleni do čtyř skupin podle svých plaveckých schopností a k výcviku mohli využít velkého množství zajímavých a zábavných pomůcek. První kontakt s vodou byl u některých žáků nesmělý. Postupně se strach z vody vytratil a žáci zjistili, že voda...

Dnes k nám do školy zavítal poručík Měchura z PČR a věnoval svůj čas 1.-.3 ročníku, kteří si osvěžili dopravní výchovu a žáci 4.+ 5. ročníku se od pana poručíka dozvěděli nové informace o prevenci šikany. Děkujeme.

Od roku 2010 pracuje v naší škole včelařský kroužek mládeže SVAZENKA. Poslední dubnovou sobotu se v Mikulovicích u Znojma sešli žáci a žákyně ze 17 kroužků celého jihomoravského kraje na soutěži Zlatá včela. Celkem přijelo 95 soutěžících, které pořadatelé rozdělili do 12 družstev. Náš kroužek reprezentovali Zdeněk Hrabec a Vanesa Kabelová. Mladí...