Co se u nás děje?

V pátek 15. října se sešli mladí včelaři v kroužku Svazenka. Sluníčko nás pozvalo do přírody a na školní včelnici. Jeden úl máme tzv. pozorovací úl. Přes sklo jsme pozorovali včelky, které jsme rušili jen maličko. "Holky" byly zvědavé a šly se na nás také podívat.

V roce 2010 vznikl v naší škole Včelařský kroužek mládeže, kterému jsme před několika lety vymysleli nový název-Svazenka, kroužek nejen včelařský.

Dnes 19. října jsme si vyzkoušeli, jak postupovat v případě, že by ve škole vznikl požár. Paní kuchařky ho vyhlásily v 8:30, "hořelo" v kuchyni. Po signálu HOŘÍ !!! se všechny děti základní a mateřské školy v doprovodu učitelek a asistentek organizovaně vydaly na školní zahradu. Paní uklízečky zkontrolovaly, zda někdo nezůstal ve škole a odnesly...

V pondělí 20. 9. jsme navštívili výstavu ovoce, zeleniny a květin s názvem "Boleradické údolí". Tuto výstavu uspořádal Český zahrádkářský svaz Boleradice v sále Městyse Boleradice. Děti měly možnost vidět širokou paletu různých výpěstků ovoce a zeleniny, a také krásné květinové vazby a dekorace. V krátkosti se seznámily s tím, jak různé plody...

Začínáme!

02.09.2021

včera jsme se sešli, abychom začali nový školní rok 2021/2022. Všichni žáci byli celí natěšení, co je v novém školním roce čeká. Zase viděli po prázdninách své učitele, a hlavně své kamarády. Naše škola dostala "nový kabát". Poděkování patří představitelům městyse Boleradice a hlavně panu starostovi Antonínu Vejvančickému, který se celé prázdniny o...

Žáci, zaměstnanci školy, pan starosta, rodiče a veřejnost se sešli před budovou školy. Pan starosta všechny přivítal do nově opravené školy a poděkoval paní ředitelce za koordinaci prací v průběhu přestavby. Všichni si přejeme, abychom se mohli učit ve škole po celý následující školní rok.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin před budovou školy.

přeji Vám všem po pilné práci hezké prázdniny. Děkuji Vám i Vašim rodičům za práci, kterou jste ve škole odvedli. Odpočiňte si, nabírejte síly a buďte na sebe hlavně opatrní, abychom se mohli opět 1. září 2021 sejít v novém školním roce 2021/2022.

Žáci slavnostně oblečení se sešli před budovou školy a očekávali ukončení školního roku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny, hodně zážitků a odpočinku od školy.

Předposlední den školního roku 2020/2021 jsme díky krásnému počasí zakončili vodními hrami na školní zahradě. Děti měly za úkol naplnit nádoby vodou tak, aby z nich vyskočilo "dračí vejce". Zvítězil Leoškův tým ve složení Eliška, Hermínka, Terezka, Ráďa a Pepa. Protože jsme na zahradě strávili skoro celé dopoledne, stihli jsme i posbírat úrodu...