Pohled do zákulisí

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

ředitelka školy
učitelka ZŠ 
vychovatelka ŠD


Mgr. Petra Appeltauerová

zástupkyně ředitelky školy MŠ
učitelka MŠ
učitelka ZŠ

Ing. Michaela Vedrová

zástupkyně ředitelky ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD 

Jaroslava Straková

adiministrativní pracovnice školy
provozář

Mgr. Helena Rudolfová

učitelka ZŠ - 1. ročník
školní metodik prevence
výchovná poradkyně 

Mgr. Veronika Coufalová

učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD 


 Bc. Petr Chalupný

učitel ZŠ
školník
Blanka Riedlová

vychovatelka ŠD

asistentka pedagoga MŠ

Jitka Nádeníčková

asistentka pedagoga - ZŠ

vychovatelka ŠD

Miroslava Vavriková

asistentka pedagoga - ZŠ


Věra Málková

učitelka MŠ

Renata Stehlíková

učitelka MŠ

Jarmila Vajbarová

asistentka pedagoga MŠ

Kamila Urbánková

učitelka MŠ 

Judita Kocmánková

 školnice MŠ

Kateřina Vystavělová Kouřimská

kuchařka 


Blanka Pregrtová

kuchařka

Markéta Lanžhotská

učitelka MŠ

Tereza Kabelová

uklízečka ZŠ

Konzultační hodiny pedagogů: 

Pondělí od 14:00 do 15:00

Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu