Pohled do zákulisí

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

ředitelka školy
učitelka ZŠ 
vychovatelka ŠD


Mgr. Petra Appeltauerová

statutární zástupkyně ředitelky školy 
učitelka MŠ

Ing. Michaela Vedrová

zástupkyně ředitelky ZŠ
učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD 

 Bc. Petr Chalupný

učitel ZŠ
Mgr. Veronika Coufalová

učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD
Mgr. Iveta Brdečková

učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD 

Blanka Riedlová

vychovatelka ŠD

asistentka pedagoga ZŠ

Denisa Havlíková

asistentka pedagoga ZŠ

Jaroslava Straková

adiministrativní pracovnice školy
provozář

Jitka Nádeníčková

asistentka pedagoga - ZŠ

vychovatelka ŠD

Miroslava Vavriková

asistentka pedagoga - ZŠ


Věra Málková

učitelka MŠ

Renata Stehlíková

učitelka MŠ

Kamila Urbánková

učitelka MŠ 

Markéta Lanžhotská

učitelka MŠ

Jarmila Vajbarová

asistentka pedagoga MŠ

Kateřina Vystavělová Kouřimská

kuchařka 


Blanka Pregrtová

kuchařka

Judita Kocmánková

 školnice MŠ

Tereza Kabelová

uklízečka ZŠ

Konzultační hodiny pedagogů: 

Pondělí od 14:00 do 15:00

Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu