Pohled do zákulisí

Mgr. Miroslava Fišerová

ředitelka školy
učitelka ZŠ - 2. a 5. ročník

Bc. Petra Appeltauerová

zástupkyně ředitelky školy
učitelka MŠ

Jaroslava Straková

sekretářka školy

vedoucí školní jídelny

Mgr. Jana Petrášová Nerudová

učitelka ZŠ - 3. ročník
speciální pedagog
výchovný poradce 

Ing. Michaela Vedrová

učitelka ZŠ - 4. ročník

Mgr. Helena Rudolfová

učitelka ZŠ - 1. ročník

školní metodik prevence 

Věra Málková

učitelka MŠ
zdravotnice MŠ

Renata Stehlíková

učitelka MŠ

Bc. Eliška Glozarová

učitelka MŠ

Mgr. Hana Vajbarová

učitelka ZŠ
vychovatelka ŠD
zdravotnice ZŠ

Bc. Petr Chalupný

asistent pedagoga - ZŠ

učitel TV

školník

Miroslava Vavriková

asistentka pedagoga - ZŠ

Blanka Riedlová

vychovatelka ŠD

Judita Kocmánková

uklízečka MŠ

Jitka Nádeníčková

asistentka pedagoga - ZŠ

Miroslava Peroutková

kuchařka

Kateřina Vystavělová Kouřimská

kuchařka 

uklízečka ZŠ

Konzultační hodiny pedagogů: 
Pondělí od 14:00 do 15:00
Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu