Pohled do zákulisí

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

ředitelka školy
učitelka ZŠ 

Mgr. Petra Appeltauerová

zástupkyně ředitelky školy MŠ
učitelka MŠ

Ing. Michaela Vedrová

zástupkyně ředitelky školy ZŠ 

učitelka ZŠ 

Jaroslava Straková

sekretářka školy

vedoucí školní jídelny

Mgr. Helena Rudolfová

učitelka ZŠ - 1. ročník

školní metodik prevence 

Mgr. Jana Zoubková, DiS.

učitelka ZŠ 


Jitka Rampáčková

učitelka ZŠ

Mgr. Kateřina Korábová

speciální pedagog

Věra Málková

učitelka MŠ

Renata Stehlíková

učitelka MŠ

Blanka Riedlová

vychovatelka ŠD

Eliška Svobodová

učitelka MŠ

 Bc. Petr Chalupný

učitel ZŠ

asistent pedagoga - ZŠ
Miroslava Vavriková

asistentka pedagoga - ZŠ

vychovatelka ŠD

Judita Kocmánková

 uklízečka MŠ

Jitka Nádeníčková

asistentka pedagoga - ZŠ

Tereza Kabelová

uklízečka ZŠ

Miroslava Peroutková

kuchařka

Kateřina Vystavělová Kouřimská

kuchařka 


Konzultační hodiny pedagogů: 
Pondělí od 14:00 do 15:00
Vždy prosíme předem o telefonickou domluvu