Jak to u nás šlape?

Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2022/2023

Školní družina zahajuje provoz v pátek 2. 9. 2022.


Pro školní rok 2022/2023 budou otevřena 2 oddělení školní družiny.

ŠD má vlastní mobilní telefon : 720 949 180


Ranní družina bude v provozu 6:30 - 7:40 hod. v učebně č. 3 ( zvonek - ranní družina) a je zpoplatněna částkou                250,- Kč za pololetí ( splatné září, únor).

Odpolední družina začíná po vyučování a končí v 16:00 hodin.

Měsíční poplatek za ŠD je 100,- Kč. Za pobyt ve školní družině platí rodiče úplatu ve výši 500,- Kč za pololetí ( splatné září, únor). Poplatek se hradí převodem na účet č. 172448995/0300, nebo v hotovosti na pokladně školy.

Doporučené hodiny odchodu: po vyučování, po obědě, 14:00, 15:00, 15:30 a 16:00 hodin.

Pokud si vyzvedáváte děti po obědě, je potřeba počítat s časem na jídlo cca 20 minut. Na vycházky ( dětské hřiště, školní zahrada a okolí obce) budeme chodit v čase od 14:00 do 15:00 hodin. Za nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.

Děti odcházejí domů podle informací uvedených na přihlášce. Má-li být účastník ŠD  uvolněn z družiny dříve než je  uvedeno v tabulce na přihlášce, odevzdá vychovatelce při příchodu do družiny písemnou omluvenku.  Na omluvence musí být uvedeno jméno a příjmení žáka, datum, hodina odchodu ze ŠD a podpis rodiče. Pokud by nešel internet, k informaci se nedostaneme.                Účastníka ŠD nelze omluvit telefonicky, nebo zasláním sms. V případě, že si dítě vyzvedne rodič osobně, nemusí psát omluvenku.


Na čas strávený ve školní družině dávejte prosím dětem ( dle vlastního uvážení ) svačiny a pití, sportovní oblečení, obuv na hřiště.