Jak to u nás šlape?

Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2024/2025

Školní družina zahajuje provoz v úterý 3.9. 2024


ŠD telefon : 720 949 180


Pro školní rok 2024/2025 budou otevřena dvě oddělení školní družiny.

I. oddělení - vychovatelka Mgr. V. Coufalová

1. + 2. ročník - učebna č.1, ZVONEK ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 ( 11:45 - 14:00 ) V čase od  15:00 - 16:00 hod. zvonit na zvonek RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 2, žáci jsou po vycházce spojeni.

II. oddělení - vychovatelka B. Riedlová

3. + 4. + 5. ročník - učebna č. 3, ZVONEK RANNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA 2.


Ranní družina 6:30 - 7:40 hod. v učebně č. 3 ( zvonek - ranní družina) a je zpoplatněna částkou  250,- Kč za pololetí (splatné září, únor). Odpolední družina 11:45 - 16:00 hod.

Měsíční poplatek za ŠD je 130,- Kč. Za pobyt ve školní družině platí rodiče úplatu ve výši 650,- Kč za pololetí (splatné září, únor). Poplatek se hradí převodem na účet č. 172448995/0300, nebo v hotovosti na pokladně školy.

Doporučené hodiny odchodu: po vyučování, po obědě, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin.

Pokud si vyzvedáváte děti po obědě, je potřeba počítat s časem na jídlo cca 20 minut. Na vycházky ( dětské hřiště, školní zahrada a okolí obce) budeme chodit v čase od 14:00 do 15:00 hodin. Za nepříznivého počasí budeme v tělocvičně.

Děti odcházejí domů podle informací uvedených na přihlášce. Má-li být účastník ŠD  uvolněn z družiny dříve než je  uvedeno v tabulce na přihlášce, odevzdá vychovatelce při příchodu do družiny písemnou omluvenku.  Na omluvence musí být uvedeno jméno a příjmení žáka, datum, hodina odchodu ze ŠD a podpis rodiče. Pokud by nešel internet, k informaci se nedostaneme. Účastníka ŠD nelze omluvit telefonicky, nebo zasláním sms. V případě, že si dítě vyzvedne rodič osobně, nemusí psát omluvenku.


Na čas strávený ve školní družině dávejte prosím dětem ( dle vlastního uvážení ) svačiny a pití, sportovní oblečení, obuv na hřiště.