Jak to u nás šlape?

Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022

Ranní družina začíná v 6:30 v učebně č. 3 (zvonek - ranní družina), nejpozdější příchod je v 7:30.

Ranní družina je zpoplatněna částkou 10,- Kč za den a odpolední 100,- Kč za měsíc.

Provoz odpolední družiny začíná po vyučování, potom odchází děti na oběd. Pokud si vyzvedáváte děti po obědě, je potřeba počítat s časem na jídlo cca 20 minut.

Do 14 hodin jsou děti ve družině, hrají si a podle zájmu rodičů si mohou vypracovat domácí úkoly. Vychovatelé dohlédnou na to, aby si je napsaly, ale ne na správné vypracování, to si zkontrolují doma rodiče.

V čase od 14:00 do 15:00 jsou děti za příznivého počasí venku, nebo pokud prší v tělocvičně.

Čas odchodu ze školní družiny je v čase 14:00, 15:00, 15:30 a 16:00 hodin. Pokud si rodiče přejí vyzvedávat děti v jiném čase, uvedou to v přihlášce, nebo se domluví s vychovateli. Děti odcházejí domů podle informací uvedených na přihlášce. Omluvenky je lepší psát na papír, který dítě ráno předá vychovateli. Pokud by nešel internet, k informaci se nedostaneme.

Dávejte prosím dětem svačiny a pití i na čas strávený ve školní družině.