Naše čísla, Vaše volba!

Název organizace

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace

Kontaktní poštovní adresa:

Boleradice 57, 691 12

Úřední hodiny:

Po - Pá 7:00 - 15:30

Zřizovatel: Městys Boleradice:

Telefon: 519 423 185
e-mail: obec@boleradice.cz

Základní škola:

Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Fišerová
Telefon: +420 722 199 668
e-mail: reditelka@boleradice.cz

Mateřská škola:

Statutární zástupkyně ředitelky školy: Bc. Petra Appeltauerová
Telefon: +420 739 498 787
e-mail: : appeltauerova.msbol@gmail.com

Učitelky MŠ:
Telefon: +420 725 849 308

Sekretariát:

Vedoucí školní jídelny, sekretářka školy: Jaroslava Straková

Telefon: +420 722 199 671 (odhlašování stravy ZŠ a MŠ)

e-mail: sekretariat.zsbol@gmail.com

Školní poradenské pracoviště:

Výchovná poradkyně, školní speciální pedagog: Mgr. Jana Petrášová Nerudová 
e-mail: petrasova.zsbol@gmail.com

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Vajbarová
e-mail: vajbarova.zsbol@gmail.com  

Školní družina:
Telefon: +420 720 949 180 

Školní jídelna:

Telefon: +420 722 199 671

Školská rada:

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Helena Rudolfová
Za městys Boleradice:     Mgr. Olga Reiterová
Za zákonné zástupce:     Mgr. Katarína Pučková

Adresa internetových stránek:

Adresa podatelny a elektronická adresa podatelny:

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace
Boleradice 57, 691 12
reditelka@boleradice.cz

ID datové schránky:

7ksmbqn 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec: RNDr. Leoš Vejpustek
Telefon: +420 725 935 553
e-mail: manazer@hustopecsko.net