Historie školy

Naše škola spolu s kostelem tvoří duchovní centrum obce Boleradice a slouží vzdělanosti a výchově již přes 400 let. První písemná zmínka o škole je z roku 1607. V Boleradicích se tedy učilo již před třicetiletou válkou. A učí se nepřetržitě dodnes. Škola byla založena "českými bratry" a původně sídlila na faře, která je od dnešního místa jen několik kroků přes silnici. V roce 1788 byla postavena nová budova na místě dnešní školy. Nejdříve, podle duchu doby a potřeb, to byla budova s jednou učebnou, ke které patřila ještě světnice pro učitele a komůrka. Postupně se rozšiřovala a přestavovala do dnešní podoby. Velká přestavba proběhla
v roce 1884, kdy již byla střecha, krytá šindelem, nahrazena pálenými taškami.
Další přístavba proběhla roku 1909.
Od roku 1928 je úřední název školy Pětitřídní smíšená škola obecná v Boleradicích.
Po válce, 1. 9. 1948 byla zřízena i střední škola, tedy druhý stupeň. Od padesátých let minulého století přijíždí
a navštěvují školu i žáci z okolních Morkůvek a Horních Bojanovic. Je to tedy základní devítiletá škola. V roce 1973 byla devítiletka zrušena a je zde opět jen 1. stupeň, tedy 1. - 5. ročník.