Branný den MŠ a ZŠ

28.04.2023

U příležitosti oslav osvobození si pro naše děti z MŠ a žáky ZŠ připravili členové Klubu vojenské historie z Hodonína branný den. Nechyběla prohlídka dobových zbraní použitých ve druhé světové válce, plazení vpřed pod překážkou z ostnatého drátu, střelba ze samopalu na cíl. Za každý splněný úkol dostali děti razítko do své průkazky -Vojenská knížka. Za své sportovní výkony byly oceněni sladkou odměnou.

Velmi děkujeme panu Mgr. Pavlu Kabelovi za precizní přípravu celého dne.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA