"Červený den" - multikulturní tradice

16.06.2022

Dnešní den jsme si užili v duchu multikulturních tradic. Den jsme pojali v barvě červené a skoro všichni přišli do školy v oblečení a s doplňky této barvy. Žáci byli rozděleni do pěti skupinek různých věkových kategorií. Postupně navštívili jednotlivá stanoviště, kde se dozvěděli více o tradičních kulturách.

1. Afrika - kmen Masajů: Celý život Masajů se točí kolem krav, které jsou navíc jeho hlavní obživou. Čím více má Masaj dobytka a dětí tím je bohatší. Kmen je známý zejména díky svým ručně vyráběným šperkům, které jsou důležitou součástí masajské kultury. Nejprve používali přírodní zdroje jako je hlína, dřevo, kost, měď či mosaz. V dnešní době používají skleněné korálky dovážené převážně z České republiky. Na tomto stanovišti si žáci vyrobili jednoduchý náhrdelník z korálků a vyrobených zubů a také zjistili, jaký význam mají pro Masaje jednotlivé barvy použité na výrobu šperků.

2. Amerika - indiánský kmen Apačů: Někteří žáci už měli povědomí o životě indiánů díky knize Vinnetou od K. Maye. Dnes se seznámili s jejich tradičním ošacením, rituály, tancem a vyrobili si zdobenou indiánskou čelenku. Na mapě Ameriky si ukázali, kde původně Apačové žili a jaký osud je potkal.

3. Evropa - romská kultura: Na tomto stanovišti se žáci dozvěděli něco z historie - odkud k nám Romové přišli, jak žili, a co je typické pro jejich kulturu. Jelikož jsou Romové muzikální a jejich hudba je energická, naučili jsme se jednu romskou písničku v původním jazyce.

4. Evropa - Řecko: Řecko je oblíbenou destinací, kde tráví Češi letní dovolenou. Je jednou z mála zemí na světě, kde lidový tanec stále žije tak, jak tomu bylo v historii. Tanec hrál důležitou roli v životě lidí a byl vyjádřením pocitů každodenního života. Ve své době byl považován za nejvyšší druh umění. I my jsme se naučili tančit řecký kruhový tanec - zorba (též sirtaki). Někteří žáci tuto zemi již navštívili a mohli ostatním popsat své zážitky.

5. Příprava dárečků pro tatínky:  Den otců je svátek na počest tatínků, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu. A tak jako pro maminky na Den matek, připravily děti pěkný dáreček i pro tatínky. 

Na závěr celé akce jsme se sešli ve třídě 4. ročníku a společně si zazpívali, zatančili a zhodnotili dnešní "Červený den".

Mgr. Helena Rudolfová