Cesta medu z úlu do skleniček

21.06.2023

V naší škole máme včelařský kroužek, po celý rok se děti společně s vedoucími starají o včeličky. Odměnou pro nás je výborný včelí med. Vedoucí kroužku se domluvili a zorganizovali "medobraní" pro žáky ze školní družiny.

Po skupinkách děti chodily do školní jídelny, kde na ně čekal medomet, odvíčkovací vidlička a další včelařské pomůcky. Pod dohledem zkušeného včelaře pana Pavla Kabely si žáci vyzkoušeli odvíčkovávat zavíčkované buňky s medem, které následně vložili do medometu.

"Už teče" volaly holky z první třídy. Žáci čerstvý med ochutnali a ve skleničce si odnesli náš školní med domů, ochutnat rodičům a sourozencům.

Miroslava Vavriková