CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

20.10.2021

Dnes 19. října jsme si vyzkoušeli, jak postupovat v případě, že by ve škole vznikl požár. Paní kuchařky ho vyhlásily v 8:30, "hořelo" v kuchyni. Po signálu HOŘÍ !!! se všechny děti základní a mateřské školy v doprovodu učitelek a asistentek organizovaně vydaly na školní zahradu. Paní uklízečky zkontrolovaly, zda někdo nezůstal ve škole a odnesly dětem ven jejich oblečení. Postupovalo se přesně podle plánu požárního poplachu, který má škola zpracovaný. Závěrem paní ředitelka cvičný požární poplach zhodnotila a uklidnila děti, že opravdu nikde nehořelo, Všichni věříme, že se do takové nebezpečné situace nikdy nedostaneme, a pokud ano, jsme na ni dobře připraveni a všichni víme, jak se zachovat.

Za ZŠ Mgr. Hana Vajbarová