Den otevřených dveří v ZŠ

24.11.2022

Ve čtvrtek 24.11. 2022 Základní škola Boleradice uspořádala Den otevřených dveří pro rodiče žáků. Mohli tak nahlédnout v průběhu dopoledne do různých vyučovacích hodin. Rodiče mohli být pyšní, jak se jejich dětem ve výuce daří. Čtvrtou vyučovací hodinu probíhala tematická výuka po skupinách. O přestávkách se rodiče mohli občerstvit na chodbě a podívat se do ostatních tříd. 

 Akce se velmi zdařila a těšíme se na další ročník.

Lucie Hamplová