Den válečných veteránů

11.11.2022

Dne 11. 11. 2022 si zástupci městyse společně s občany, učiteli, dětmi a žáky naší mateřské a základní školy připomněli významný den -
Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války.

Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody
a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.

V 10.00 hodin se konal před základní školou Pietní akt na počest padlých vojáků v 1. světové válce a 100. výročí vysvěcení Pomníku padlých.
V úvodu zazněla státní hymna. Vzpomínkový akt moderoval Mgr. Pavel Kabela. Všem přítomným účastníkům připomněl stručnou historii obce Boleradice během první světové války a vznik básně Na flanderských polích, poté zazněl její přednes v podání žáků naší školy.

V další části pan starosta, pan farář a paní ředitelka vzdali poctu všem veteránům zapálením svící a svým proslovem.

"Když řinčí zbraně, mlčí múzy." Ve válce vítězí většinou nejen síla, ale taky bezohlednost a krutost. Proto zde zaznělo přesvědčení, že tyto historické události je třeba připomínat všem občanům, zejména pak mladé generaci, protože i události dnešních dnů ve světě jsou plné válečných, etnických i náboženských konfliktů, které přinášejí každodenní oběti.

V závěru vzpomínky byla uctěna památka padlých společným potleskem, který měl zahnat násilí a válku z lidské společnosti. Vojáci
v dobových uniformách předvedli pořadová cvičení s dobovými zbraněmi.

Ve druhé části dopoledne se uskutečnila beseda a ukázka vojenské výstroje a výzbroje, kterou připravili členové klubu vojenské historie Slovácko z Hodonína. Vojáci v dobových uniformách velmi poutavě vyprávěli dětem o historii válečných konfliktů a o používání jednotlivých součástí vojenského vybavení.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA