Den Země

26.04.2021

Ve čtvrtek 22.dubna jsme si v hodinách vlastivědy a přírodovědy, ale i ve školní družině připomněli Den Země.

Povídali jsme si o tom, jak tento svátek vznikl a proč se slaví. Děti také přispěly do diskuse, povídali jsme si o tom, jak je důležité být ohleduplný k životnímu prostředí, co dělat a nedělat, aby se nám na Zemi dobře žilo, abychom ji neničili a zachovali krásnou a zdravou i dalším generacím.

Děti uváděly příklady toho, jak se sami mohou zapojit například tříděním odpadu, šetření s vodou, recyklací a zaznělo i mnoho dalších zajímavých nápadů.

Na závěr jsme si  pustili naučný film o krásách a zajímavostech naší Země a o ekologických hrozbách.

Mgr. Hana Vajbarová