Dešťový záhon, aneb jak jsme chodili za školu

07.06.2021

Za budovou ZŠ a MŠ Boleradice máme ukázkovou Školní přírodní zahradu. Zahrada je živý organismus, který potřebuje stálou péči. Spodní dvůr však v posledních pěti letech měl péče málo a bylo to vidět. Tento kousek naší zahrady se nám opravdu nelíbil. Přemýšleli jsme, co s tím.

První otázka zněla: "Co vlastně chceme?"

Chceme-li, aby naše zahrada ožila, je nezbytné upravit svody z okapů a vodu svést do sudů, vysázet zelené střechy na místech, kde je to možné, upravit suchý poldr, kde se bude voda zadržovat. Rozšířit zelenou plochu o rostliny, která časem vytvoří stinné kouty, a zamezí rychlému odpařování vody.

Druhá otázka byla "Kdo to udělá"?

Zapojit děti do činností, které mohou vzhledem ke svému věku, fyzickým a mentálním schopnostem zvládnout. Ony si vybudují pozitivní vztah k zahradě a budou mít radost ze svého zahradničení. Je nezbytné vést děti k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Načerpání znalostí o koloběhu vody, o rostlinách a živočiších na školní zahradě.

Naše představy jsme konzultovali s paní Ing. Danou Křivánkovou z Lipky Brno, která nám poradila, že by místo suchého poldru byl vhodný dešťový záhon. Koncem dubna přijela do naší školy a přivezla dvojlist s informacemi, jak dešťový záhon vytvořit viz. https://prirodnizahrada.eu/wp-content/uploads/2020/12/Destovy-zahon-v2.3-2020-12-21.pdf

V květnu jsme začali budovat dešťový záhon. Má být aspoň 60 cm hluboký. Spodních 30 cm musí být drenáž - např. štěrk, kousky cihel apod. Další vrstva je propustný substrát. Zjistili jsme, z čeho se takový substrát skládá - 1/3 zeminy, 1/3 písku a 1/3 kompostu. Vše jsme ve škole našli a začaly přípravy. Dospěláci se postarali o tvar záhonu. Žáci a děti ze školky také přiložili ruku k dílu. Svahové tvárnice plnili substrátem a chystali místo pro trvalky a skalničky. První středu v červnu do školy dodavatel dovezl sazeničky, které jsme si objednali. V pátek nastalo velké sázení, každé dítě si zasadilo nejméně jednu rostlinku. Bylo třeba vyhloubit jamku, do ní nalít vodu, správně usadit rostlinku a zasypat. Nakonec jsme všechny trvalky a skalničky dobře zalili. Tentokráte ještě vodou pitnou, ale všichni už čekáme na déšť. V týdnu jsme usadili dva nové sudy na dešťovou vodu a pan klempíř je napojil na svody ze střechy. 

Miroslava Vavriková