Doprava a bezpečné chování u Včeliček

09.06.2023

Děti se během tohoto tématu seznamovaly s pojmy doprava, dopravní prostředek. Zkoumaly rozdíl mezi jednostopým a dvoustopým vozidlem, poznávaly značky na obrázcích i venku u silnice. Na závěr tématu jsme si povídali o správném chování na chodníku i o pravidlech při přecházení silnice. Popisovali jsme námětové karty a různé situace. Situační hry si děti také zahrály. Stihli jsme i relaxovat ;o))

Petra Appeltauerová