Co jezdí, létá, pluje

27.05.2022

Včeličky už dobře ví, že přejít silnici je jednoduché, když víš, jak se správně zachovat. Dobře znají některé dopravní značky a řadu dopravních prostředků. Berušky zase umí tyto dopravní prostředky roztřídit podle toho, zda jezdí, plují nebo letí. Všichni také víme, co má mít správný cyklista na hlavě a co nesmí chybět na kole. Společně jsme oslavili narozeniny s Evičkou a Karolínkou Š.