Dopravní hřiště

27.04.2022

Dnes jsme se vydali na dopravní hřiště v Hustopečích se 3., 4. a 5. třídou. Žáci 1. a 2. třídy podnikli výlet minulý týden.

Nejprve jsme si ve vytopeném zázemí dopravního hřiště vyslechli teoretický úvod od pana Dufka z městského úřadu v Hustopečích. Už víme, že je velmi důležité používat helmu, osvěžili a doplnili jsme si základy pravidel silničního provozu. I malí cyklisté, kteří se pohybují po silnicích jsou totiž účastníky silničního provozu. A to nejdůležitější nakonec, jak se máme na silnicích i mimo ně bezpečně chovat.

Po svačině se už děti těšily do sedel půjčených kol. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá si vyzkoušela obě části dopravního hřiště. V té první se žáci snažili bezchybně zvládnout jízdu zručnosti mezi náročnými překážkami. Ve druhé části nás čekalo dopravní hřiště se semafory, kruhovým objezdem, předností zprava i přejezdem vlaku. Všichni cyklisté se museli soustředit na pravidla, která se naučili a za jejich snahu je na závěr čekala drobná odměna.

Vše bylo perfektně připraveno, za což panu Dufkovi i jeho kolegovi děkujeme.

Ani počasí nás nezklamalo a výlet na dopravní hřiště si všichni žáci užili.

Za kolektiv ZŠ Ing. Michaela Vedrová