DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

01.03.2022

Vážení rodiče,
pokračuje projekt v rámci Národního plánu obnovy, doučování žáků od ledna do června 2022.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Finanční prostředky škola získá z fondu Evropské unie - Next Generation EU, cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků.
Doučování se aktuálně týká základních a středních škol zřizovaných obcemi, kraji, svazky obcí.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy