DŮLEŽITÉ změny ve školním stravování

23.08.2023

Od 1.9.2023 přechází školní stravování na systém elektronického odhlašování stravy.
Podrobný postup a přihlašovací údaje obdrží každý strávník (obecný návod lze najít i v odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA - Dokumenty ŠJ). Tyto údaje slouží k aktivaci účtu strávníka.
Prosím o aktivaci účtu strávníka do 10.9 2023 - do této doby možno odhlásit stravu na tel. 722 199 671

Od 1.9.2023 také dochází ke zvýšení cen stravování (odkaz ŠKOLNÍ JÍDELNA - Dokumenty ŠJ - CENOVÁ KALKULACE).
Prosím o kontrolu nastavení finančního limitu u povolení inkasní platby. Platba bude prováděna vždy k 10. v měsíci.

V pátek 1.9.2023 mají všichni strávníci stravu odhlášenou. Provoz školní kuchyně začíná v pondělí 4.9.2023