Geometrie v přírodě

14.05.2021

Při vycházkách v rámci hodin tělocviku se učíme a hrajeme si s geometrickými tvary. Sestavujeme pravoúhlé trojúhelníky, čtyřúhelníky, obdélníky i čtverce, zkoušíme, které přímky jsou rovnoběžné a které různoběžné a hledáme geometrii kolem nás. Prvňáčci už s geometrií také začínají a tak se rádi něco přiučí.

Ing. Michaela Vedrová