INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

18.11.2021

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. 11. a 29. 11. 2021 preventivní antigenní testování žáků.
Budeme se testovat vždy v první vyučovací hodině. V případě pozitivního testu žáka budeme neprodleně informovat zákonné zástupce.
Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy