Jak rostu

04.03.2022

Roustou nám jak z vody. O kom je řeč? O našich Včeličkách, které si s velkým zájmem prohlížely své fotografie i všech kamarádů. Podle fotografií děti poznávaly, co všechno se už naučily, jak rostly a měnily se. Prohlížení a porovnávání fotografií nám vydrželo celý týden. Kdo je v naší třídě největší, kdo má nejdelší krok, velkou ruku? To už víme. Také jsme si kreslili, vyráběli, hráli a užívali krásného počasí.