Kandidáti do voleb do ŠKOLSKÉ RADY

09.04.2021

Vážení zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci,

ředitelka školy Mgr. Miroslava Fišerová vyhlásila dne 29.3. 2021 volby do školské rady.
Volby se budou konat: v pondělí 19.4.2021 od 14.00 do 18.00 hod v on-line prostředí prostřednictvím IS Edookit- opět formou ankety.
Za zákonné zástupce budete vybírat ze dvou kandidátů:
1. Ing. Hana Lindušková, PH.D.,
2. Mgr. Katarína Pučková
Pedagogičtí pracovníci budou volit ze dvou kandidátů:
1. Mgr. Helena Rudolfová
2. Ing. Michaela Vedrová

Prosím zúčastněte se voleb.

Děkuji

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy